Velkommen til Hjeltefjorden Båtlag & Gjestehavn.

 

Litt om hvor det er greit å legge til med båten:

Korte opphold med varighet under 4 timer er gratis, du benytter da gul sone. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillat å forlate båt i rød sone, kun av og påstigning. Grunnen er at du i rød sone ligger til hinder for andre brukere av havnen. Ønsker du å overnatte, eller vil ligge med en varighet på over 4 timer ber vi deg benytte grønn sone. Skulle det ikke være plass her kan også gul sone benyttes. Du betaler da gjeldende havneavgift. Du finner mer informasjon under menyen Havneavgift.

Fortøye riktig og med SIKKER avstand på en slik måte at plassen utnyttes maksimalt og er til glede for alle. Vi ønsker å opplyse om at sløying av fisk og fiske fra kai, molo eller bryggepirer ikke er tillat. Slike aktiviteter tiltrekker uønskede flyvende gjester...

Generell nattero er fra kl: 23:00-07:00

OBS: Vi betaler vannavgift etter forbruk, vær snill å hjelpe oss med å holde kostnadene nede og ikke la vannet renne unødig. Steng kran på vannpost og trykkavlaste slange etter bruk.

Stasjon for restavfall finnes ved bobilparkering,
det er egen stasjon for spesialavfall v/bensinstasjon. Spør betjening etter nøkkel til container. 

Kameraovervåking - Det er montert kameraovervåking for å sikre verdier i havna. Pir nr. 3, og området ved Gjestebrygge er ikke overvåket, mens området ved Pir nr. 1 og 2 hvor det ligger faste båtplasser samt bunkringsanlegg og kaiområdet derimot er overvåket. Overvåking blir utført i henhold til lover og forskrifter, samt datatilsynets anbefalinger. 

Utdrag fra havnereglement:

All ferdsel, opphold og aktivitet i havneområdet skjer på egen risiko.
Havna er ingen lekeplass.
Toalett uten septiktank må ikke benyttes i havna. 
Småbåthavna, opplagsplassen og anlegget ellers må ikke tilsmusses.
Sløying av fisk og kasting av innmat må ikke foregå i havnebassenget.

Enhver bruker av Hjeltefjorden Småbåthavn skal ikke forsøple eller på noen annen måte forurense miljøet i og rundt Havna. Herunder menes også Bobil-parkering, atkomstveier, parkanlegg, badeplass, havnebasseng, molo, kaianlegg og nærliggende områder.
Brukere skal vise hensyn og holde moderat fart i havneområdet/havnebassenget og på bilvei til/fra havn. 
Det minnes om at all form for motorisert ferdsel innenfor område avgrenset med gule bøyer (anviser badeplass) i havnebassenget er forbudt.
Tilsynsvakt i båtlaget har rett og plikt til å vise bort folk som på en eller annen måte ikke overholder ovennevnte punkt eller er til sjenanse for området, bygninger, flytebrygger, båt eller folk.