Rune style=

Rune

Varamedlem
Vidar Hitsøy style=

Vidar Hitsøy

Leder
Bernhard Eriksen style=

Bernhard Eriksen

Nestleder
Mai Britt style=

Mai Britt

Sekretær
John-Endre style=

John-Endre

Kasserer
Jonny Turøy style=

Jonny Turøy

Leder Havnekomité
Eirik style=

Eirik

Styremedlem
Asbjørn Nesse style=

Asbjørn Nesse

IT/Web ansvarlig
Hans Petter style=

Hans Petter

Styremedlem 2