Vidar Hitsøy style=

Vidar Hitsøy

Leder
Bernhard Eriksen style=

Bernhard Eriksen

Nestleder
Tor Gunnar style=

Tor Gunnar

Sekretær
John-Endre style=

John-Endre

Kasserer
Jonny Turøy style=

Jonny Turøy

Leder Havnekomité
Eirik style=

Eirik

Styremedlem
Asbjørn Nesse style=

Asbjørn Nesse

IT/Web ansvarlig
Hans Petter style=

Hans Petter

Styremedlem 2