Flytemolo fra Marina Solutions

Flytemolo fra Marina Solutions

Publisert av Vidar Hitsøy den 22.02.19. Oppdatert 06.03.19.

Tekst og video er hentet fra Marina Solutions sine nettsider:

Flytemolo er vår største bølgedemper som på mange lokasjoner kan erstatte en tradisjonell steinmolo.
Rom under dekk kan eksempelvis brukes til lagerrom, møterom, plassering av tanker for bunkringsanlegg m.m
På dekk støpes brystningsvegg i 1 meters høyde for å redusere overskylling. Her kan en også bygge småboder til bruk for båteiere.
Flere bølgedempere kan sammenkobles til ønsket totallengde.

 

 

 

 

 

Med dagens strenge miljøkrav i strandsonen vil bygging av ordinær molo være krevende både kostnads- og tidsmessig. Mange steder vil det i praksis ikke være mulig å bygge molo pga dybde, bunnforhold eller andres moment. Store summer til forundersøkelser går tapt om det viser seg at molo ikke kan bygges. Flytemolo løser disse utfordringene og åpner for plassering av marina-anlegg der det før ikke var mulig.